DISCLAIMER AREA 51

Door het betreden van onze faciliteiten, erken je dat je deel gaat nemen aan activiteiten die inspannend, zwaar, intensief en onbekend zijn. Je begrijpt en
accepteert dat er gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan deelname aan de activiteiten. Deze activiteiten brengen risico’s met zich mee, ondanks alle
voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen die Stichting Area 51 genomen heeft. Met het ondertekenen van dit document erken je dat het gebruik van de
faciliteiten van Area 51, jij als gast en voor de minderjarige waar jij voor tekent,akkoord gaat met deze voorwaarden.

 

  1. Je stemt ermee in je te houden aan de regels en procedures met betrekking tot alle parkactiviteiten en dat je de veiligheidsinstructies volgt en akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
  1. Je bepaalt zelf dat je fysiek fit bent en dat je geen reeds bestaande medische beperkingen hebt.
  1. Je verklaart dat je niet onder invloed bent van medicijnen, drugs of alcohol.
  1. Je erkent dat, net als andere fysieke activiteiten, Skateboarden, BMX-en, Stuntsteppen, inline-skaten en Freerunnen het risico van letsel met zich mee kan brengen. Met name als het apparaat verkeerd wordt gebruikt of als de gebruiker hun vaardigheden, uithoudingsvermogen, niveau of ervaring overschrijden.
  1. Bewust en vrijwillig alle risico’s aanvaardt, zowel bekend en onbekend, voor jezelf en alle minderjarigen voor wie je ondertekent.
  1. Je verklaart dat de minderjarige deelnemer(s) voor wie je deze verklaring ondertekend, ouder zijn dan 2 jaar en geen gezondheidsproblemen en/of beperkingen hebben die hen verhinderen deel te nemen aan de activiteiten.
  1. Je houdt ten alle tijde toezicht op de minderjarige deelnemers in Area 51. Je houdt je ten alle tijden aan de veiligheidseisen in Area 51 en volgt de aanwijzingen van het personeel op.
  1. Door ondertekening van dit document geef je specifiek toestemming voor het verlenen van dringende medische behandeling en je accepteert financiële verantwoordelijkheid voor een dergelijke behandeling.
  1. Je aanvaardt alle risico’s die verbonden zijn aan deelname aan de activiteiten in Area 51.