Huisregels Algemeen:

 

Bezoek en/of deelname is op eigen risico.

 

Het is niet toegestaan om drugs binnen Area 51 te gebruiken of in bezit te hebben.

 

Het gebruik en/of handel van (soft)drugs is ten strengste verboden, zowel binnen als buiten. Ook het draaien van jointjes e.d. is niet toegestaan.

 

Het is verboden in de kantine gekochte drank en/of etenswaren in het park te nuttigen. Eigen, meegenomen (alcoholische) dranken zijn in het gehele park verboden.

Huisdieren zijn enkel aangelijnd toegestaan in de kantine. Het is in het gehele gebouw verboden om te roken.

Bij het huren van materialen is de huurder geheel verantwoordelijk voor het gehuurde (schade en/of diefstal).

 

Het opzettelijk toebrengen van schade bij Area 51 wordt gezien als vandalisme. De schade wordt op de veroorzaker verhaald.

 

Het is verboden om wapens of gelijkende voorwerpen bij zich te dragen.

 

Het is niet toegestaan medebezoekers en/of personeel te beledigen dan wel mede bezoekers of personeel onheus te bejegenen.

 

Het is verboden geweld te gebruiken of te dreigen met geweld.

 

Het is verboden te discrimineren of discriminerende uitlatingen te doen.

 

Bij diefstal of andere strafbare feiten wordt ten alle tijden de politie ingeschakeld. Het is verboden gestolen of geheelde spullen mee het gebouw in te nemen.

Men dient zich ten alle tijden te houden aan de aanwijzingen van het personeel.

 

Bij het niet nakomen van een of meerdere van deze huisregels kunnen sancties worden opgelegd zoals uitzetting, weigeren van de toegang of een pandverbod.

 

Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, zal ten alle tijden de politie worden gewaarschuwd. Volg de instructies van het personeel wanneer er sprake is van het afgaan van het brandalarm.

In het geval van een ongeval, laat het slachtoffer niet alleen. Laat iemand het personeel waarschuwen en vertel wat er gebeurd is. Bij de kantine is een EHBO koffer aanwezig.

 

Behandel iedereen in het BMX & Skatepark met respect.

 

Huisregels voor de Horeca:

 

In de kantine zal geen alcoholhoudende drank worden verstrekt:

 

aan personen jonger dan 18 jaar;

 

aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren;

 

wanneer dit verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid in de hand werkt.

 

Er dient afhoudend te worden gereageerd op het verzoek van gasten om onbeperkt te schenken.

 

Verkeersdeelname van gasten na gebruik van alcohol zal worden tegengaan, door daar waar mogelijk vervangend vervoer of een overnachting aan te bevelen en desgewenst behulpzaam te zijn bij de realisering daarvan.

 

We hebben een mooie baan, ga dan ook niet in de kantine skaten/bmx-en/steppen.

 

Huisregels voor het gebruik van de baan:

 

 • Wacht op je beurt, niet ‘snaken’

 

 • Bescherming is verstandig, een helm is verplicht tot 16

 

 • Ben je bewust van je omgeving, wie en wat is waar op welk moment, check de omgeving voor je er vol gas doorheen gaat. Kijk goed uit voor je oversteekt of indropt!

 

 • Ga niet op de coping staan als er nog mensen aan het rijden

 

 • Ga omstebeurt in mini ramps en Nooit zomaar indroppen als er al iemand aan het rijden is.

 

 • Probeer de lijnen te (laten) Hoe gebruiken anderen de baan en wat wordt veel gebruikt en op welke manier.

 

 • Soms kan een deck wegschieten en dan kun je BOARD! Roepen om te waarschuwen. Bij steps en BMX fietsen kan dat ook voorkomen, vooral bij de foampit/resi. Het laten vliegen van steps en andere materialen is erg gevaarlijk en dit moet dan ook zo veel mogelijk worden

 

 • Kinderen zijn ook gebruikers van de baan, al kennen ze soms nog niet alle regels even goed, probeer aardig te blijven en bij irritatie de regels uit te leggen of personeel in te

 

 • Ga niet op obstakels Chillen en hangen doen we in de kantine. De foampit is ook geen speeltuin.

 

 • Laat geen rommel achter in het park. Gedraag je netjes als je hier terug wilt

 

 • Motiveer anderen! Als je ziet dat iemand na lang oefenen een trick doet mag je daar ook appreciatie voor

 

 • Niet waxen! Tenzij het besproken is met het

 

 • Geen graffiti, stift tekeningen/tags!

 

 • Ga niet flat rijden in een bowl of mini-ramp!

 

 • Bij het oefen gedeelte (Resi en foam pit) en park gedeelte is het dragen van een helm

 

 • Het is niet toegestaan om (alcoholhoudende) dranken te nuttigen op de (Alcoholhoudende) dranken kunnen enkel genuttigd worden in het restaurant.

 

 • Een BMX mag geen one piece crank (crankstel uit één stuk) hebben en geen spatborden en versnellingen. Plastic pedalen en bar-ends* zijn *stuurdoppen aan de zijkant van het stuur

 

 • Stuntsteps mogen geen verstelbare of inklapbare sturen

 

 • Stuntstep Wielen mogen max. 125 mm

 

 • Behandel iedereen in het BMX & Skatepark met