HUISREGELS AREA51

• BEZOEK EN/ OF DEELNAME IS OP EIGEN RISICO
• HANDEL EN/ OF GEBRUIK VAN DRUGS IS TEN STRENGSTE VERBODEN
• HET IS VERBODEN WAPENS OF GELIJKENDE VOORWERPEN BIJ ZICH TE DRAGEN
• ER GELDT IN HET GEHELE GEBOUW EEN ROOKVERBOD
• HET IS NIET TOEGESTAAN ZELF MEEGEBRACHTE ALCOHOLISCHE DRANKEN TE NUTTIGEN
• SCHADE ZAL VERHAALD WORDEN OP DE VEROORZAKER
• BIJ SCHADE EN OF DIEFSTAL VAN GEHUURD MATERIEEL IS DE HUURDER AANSPRAKELIJK
• HET IS VERBODEN GEWELD TE GEBRUIKEN OF TE DREIGEN MET GEWELD
• HET IS VERBODEN TE DISCRIMINEREN BEHANDEL IEDEREEN MET RESPECT
• BIJ DIEFSTAL OF ANDERE STRAFBARE FEITEN WORDT TEN ALLE TIJDEN DE POLITIE INGESCHAKELD
• MEN DIENT ZICH TEN ALLE TIJDEN TE HOUDEN AAN DE AANWIJZINGEN VAN HET PERSONEEL
• BIJ BRANDALARM DIENT MEN ZICH TE HOUDEN AAN DE AANWIJZINGEN VAN HET PERSONEEL
• IN HET GEVAL VAN EEN ONGEVAL, LAAT HET SLACHTOFFER NIET ALLEEN,
LAAT IEMAND HET PERSONEEL WAARSCHUWEN EN VERTEL WAT ER GEBEURD IS
• BIJ DE BAR IS EEN EHBO KOFFER AANWEZIG
• VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID IS AREA51 VOORZIEN VAN CAMERA BEWAKING
• BIJ HET NIET NALEVEN VAN (EEN VAN) DEZE REGELS KUNNEN ER SANCTIES OPGELEGD WORDEN.

HORECAREGELS AREA51:

IN DE KANTINE ZAL GEEN ALCOHOLHOUDENDE DRANK WORDEN VERSTREKT AAN;
• PERSONEN JONGER DAN 18 JAAR
• AAN PERSONEN DIE IN KENNELIJKE STAAT VAN DRONKENSCHAP VERKEREN
• WANNEER DIT VERSTORING VAN DE OPENBARE ORDE, VEILIGHEID OF ZEDELIJKHEID IN DE HAND WERKT
• ER DIENT AFHOUDEND TE WORDEN GEREAGEERD OP HET VERZOEK VAN GASTEN OM ONBEPERKT TE SCHENKEN.
• VERKEERSDEELNAME VAN GASTEN NA GEBRUIK VAN ALCOHOL ZAL WORDEN TEGENGEGAAN DOOR DAAR WAAR
MOGELIJK VERVANGEND VERVOER OF EEN OVERNACHTING AAN TE BEVELEN EN DESGEWENST BEHULPZAAM TE
ZIJN BIJ DE REALISERING DAARVAN.
• WE HEBBEN EEN MOOIE BAAN, GA DAN OOK NIET IN DE KANTINE SKATEN/BMX-EN/STUNTSTEPPEN.

PARKREGELS AREA51

• BEZOEK EN/OF DEELNAME IS OP EIGEN RISICO• WACHT OP JE BEURT
• HELM TOT 16 JAAR VERPLICHT, BESCHERMING AAN TE RADEN
• BLIJF GEFOCUST
• GA NIET OP DE COPING STAAN ALS MENSEN NOG AAN HET RIJDEN ZIJN
• SOMS KAN EEN DECK / STEP / BMX WEG SCHIETEN, ROEP DAN OM TE WAARSCHUWEN
• BLIJF NIET ONNODIG OP OBSTAKELS STAAN/ ZITTEN
• HOUD DE FOAMPIT NETJES EN VEILIG
• WAXEN IS ALLEEN TOEGESTAAN MET TOESTEMMING VAN HET PERSONEEL
• HET IS NIET TOEGESTAAN OM BUITEN DE DAARVOOR BESTEMDE ZONES DRANK OF ETENSWAAR TE NUTTIGEN
• ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN ZIJN VERBODEN
• BAR-ENDS ZIJN VERPLICHT (STUURDOPPEN) SPEELGOED STUNTSTEPS ZIJN NIET TOEGESTAAN
• STUNTSTEPS MOGEN GEEN VERSTELBAAR OF INKLAPBAAR STUUR HEBBEN
• LEES VOOR HET GEBRUIK VAN DE RESI & FOAMPIT DE REGELS