Factuur informatie

 

Adresseer je factuur volgens afspraak met je contactpersoon naar;

 

 • Stichting Area 51, Ketelhuisplein 18 5617 AE Eindhoven
  of
 • Ketelhuisplein 18 B.V., Ketelhuisplein 18 5617 AE Eindhoven

 

De volgende vermeldingen moeten opgenomen worden op jouw factuur:

 • het woord ‘factuur’factuurdatum, maar ook: leveringsdatum (voor goederen) of de datum van prestaties (bij diensten)
 • uniek factuurnummer
 • uw naam, of maatschappelijke benaming, en uw adres.
 • de naam (maatschappelijke benaming) van de ontvanger en zijn adres.
 • bankrekeningnummer
 • btw- of ondernemingsnummer
 • beschrijving en hoeveelheid van de geleverde goederen en/of diensten
 • (eenheids)prijs en toegekende korting, hoeveelheid
 • bedragen: het bedrag zonder btw , btw-percentage en het btw-bedrag per tarief, het totaal te betalen bedrag
 • plaats waar de factuur werd opgemaakt
 • betalingscondities