Vacature: Leden Raad van Toezicht Stichting Area 51 Eindhoven

 

Voor de nieuw op te richten Raad van Toezicht van Stichting Area 51 Eindhoven zoeken wij drie RvT-leden:

 

Vacature: Leden Raad van Toezicht

 

Stichting Area 51 Eindhoven (vanaf 1 januari 2024) Met één of meer van de volgende aandachtsgebieden:

 

– Financieel/Juridisch

– Marketing/PR

– Human Resources

 

Over Area 51

Stichting Area 51 is ontstaan in 2018 vanuit de fusie tussen Urban Sports initiatieven stichting Skateboard Events Eindhoven en stichting BMX Freestyle. In 2020-2021 heeft Area 51 door middel van een financiële bijdrage vanuit de Regio Deal Brainport Eindhoven een locatie kunnen realiseren waar ruimte is om Urban Culture & Sports te huisvesten. Eind 2021 is Area 51 officieel heropend als een unieke faciliteit op Strijp-S waar alle vormen voor Urban Culture & Sports en diversiteit en inclusiviteit bevorderen.

 

Area 51 vierde onlangs haar 20-jarig bestaan en is uitgegroeid tot één van de grootste indoor Urban sports parken in Europa.

 

Area 51 staat voor verbinding en samenwerking met respect voor elkaar en behoud van elkaars identiteit. Dat doen we met partners in het gebouw als: EMOVES, FLXN | Dansschool Eindhoven, On the One, USPC en PECE Zorg. En samenwerkingspartners lokaal, regionaal en (inter)nationaal zoals bijvoorbeeld Gemeente Eindhoven, Sint Trudo, Red Bull, Brainport Eindhoven, Skatepro en BrabantSport.

 

Na de grootschalige verbouwing en (gevolgen van) de Corona-lockdowns heeft Area 51 in korte tijd toegewerkt naar een solide exploitatie en passende bedrijfsvoering. Vanwege de gegroeide omvang van de bedrijfsactiviteiten en de geprofessionaliseerde organisatie, is de omvorming van een bestuursmodel met een vrijwilligers bestuur naar model met een Raad van Toezicht in gang gezet.

 

Van een vrijwillig bestuur naar een Raad van Toezicht (RvT)

De RvT bestaat uit tenminste drie tot vijf leden met ieder een eigen achtergrond en profiel dat toezicht houdt op het toekomstig bestuur van Area 51. Twee leden van het huidige vrijwillige bestuur zijn kandidaat-RvT-lid om de continuïteit te kunnen waarborgen en nieuwe RvT leden een basis te kunnen bieden vanuit de complexe historische context.

 

Zij blijven hun expertise in de aandachtsgebieden Ondernemerschap en Cultureel netwerk inzetten voor Area 51.

 

Ter aanvulling zijn we op zoek naar maximaal drie RvT leden met het volgende profiel:

– Een achtergrond in respectievelijk: Financieel/Juridisch of Marketing/PR of Human Resources.

– Een brede maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met Urban sports, culture, talentontwikkeling en/of jongerencultuur.

– Je bent in staat om op afstand maar met betrokkenheid te opereren als klankbord van het bestuur

– Zicht op ontwikkelingen of een sterk netwerk in regio Eindhoven/Brainport. Politiek-bestuurlijke ervaring is een pré

– Je hebt voldoende beschikbaarheid om je in te zetten voor de functie. Je bent beschikbaar vanaf 1 januari 2024 (de datum waarop de RvT in werking treedt).

 

De rollen van voorzitter en secretaris worden onder de nieuwe RvT-leden toegewezen in onderling overleg.

Bezoldiging en vergoeding

 

Leden van de RvT worden geacht zich optimaal in te zetten en significant tijd en energie te steken in hun toezichthoudende taak. Hier staat een vacatievergoeding tegenover van € 300,- p.p. per reguliere vergadering (maximaal 4x/jaar).

 

De informele vergaderingen en alle ander contacten zijn onbezoldigd en niet declarabel.

 

Reageren of vragen?

Voor meer informatie over Area 51 is te vinden op www.area51eindhoven.nl. Reageren kan per e-mail tot en met 16 oktober 2023 via mail naar area51bestuur@outlook.com. Sollicitaties graag voorzien van CV en motivatie, met duidelijke omschrijving van ervaringen en met welk aandachtsgebied je zitting wenst te nemen in de RvT.

Voor vragen kunt u zich richten tot de huidige voorzitter van het bestuur, Willy Swinkels via area51bestuur@outlook.com